TỜ KHAI VẬN CHUYỂN ĐỘC LẬP OLA LÀ GÌ ? NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN ?

TỜ KHAI VẬN CHUYỂN ĐỘC LẬP OLA

OLA là tờ khai vận chuyển để cơ quan Hải quan cấp phép vận chuyển là hàng hóa xuất nhập khẩu và các loại hàng hóa khác đang chịu sự giám sát hải quan, được phép vận chuyển giữa hai địa điểm lưu giữ hàng hóa. Hay nói đơn giản tờ khai vận chuyển này có chức năng tương tự như đơn xin chuyển cửa khẩu mà doanh nghiệp thường khai báo trên hệ thống điện tử trước đây.

Cách khai báo OLA: Dùng phần mềm VNACCS, trên thanh Menu vào phần Tờ khai hải quan, và chọn dòng Đăng ký tờ khai vận chuyển (OLA). Sau đó điền thông tin những mục cần thiết liên quan, và truyền tờ khai, tương tự như tờ khai hải quan xuất nhập khẩu.

NHỮNG MẶT HÀNG NÀO CẦN TỜ KHAI VẬN CHUYỂN ĐỘC LẬP OLA?

Tất cả những loại hàng hóa cần được kiểm tra, giám sát, thẩm định nhập khẩu hoặc vận chuyển trung gian, kiểm tra bãi đậu sân càng, kho hàng, kho ngoại quan, cảng cạn, giám sát đối với những hàng vận chuyển phát nhanh, kiểm tra hàng bưu chính., giám sát tập trung khi vận chuyển từ kho ngoại quan đến cảng cạn, từ kho ngoại quan đến địa điểm tập kết, từ kho ngoại quan đến địa điểm chuyển phát…

Các loại hàng hóa được nhập khẩu từ cửa khẩu nhập hàng, đến kho CFS, rồi đến cảng cạn, chuyển tới kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, địa điểm tập kết, sẽ phải được kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, sau đó kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm tập kết đều cần tờ khai vận chuyển độc lập.

Các loại hàng hóa được nhập khẩu từ cửa khẩu hải quan nhưng tiếp tục được vận chuyển đến cảng đích được ghi trên hóa đơn hoặc kho hàng không kéo dài.

Loại hàng hóa được nhập khẩu ở nước ngoài, sau đó vận chuyển từ cửa khẩu về kho ngoại quan, kho CFS, khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu , đến các cửa hàng miễn thuế và ngược lại

Những mặt hàng không phải niêm phong nhưng khi vận chuyển lại đóng ghép với hàng hóa bắt buộc phải niêm phong theo quy định tại khoản này;

Hàng hóa đặc biệt phải tái xuất theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG OLA

Đối tượng Người khai có thể thực hiện nghiệp vụ này bao gồm người xuất khẩu, người nhập khẩu, hãng vận tải, đại lý hải quan và công ty logistic.

Để thực hiện việc sửa thông tin của tờ khai vận chuyển đã khai nhưng chưa đăng ký, người sửa phải là người đã thực hiện việc khai báo.

THỜI ĐIỂM KHAI BÁO TRÊN TỜ KHAI VẬN CHUYỂN ĐỘC LẬP OLA:

 • Người khai thực hiện việc khai báo chính thức xin cấp phép vận chuyển hàng hóa khi hàng hóa đã được tập kết đầy đủ tại địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan.
 • Người khai có thể thực hiện việc khai báo trước thông tin xin cấp phép vận chuyển hàng hóa trước khi hàng hóa được tập kết đầy đủ tại địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan
 • Người khai chỉ được phép thực hiện việc vận chuyển hàng hóa khi thông tin khai báo xin cấp phép vận chuyển hàng hóa của Người khai đã được cơ quan hải quan phê duyệt.

KHI NÀO THÌ NGƯỜI KHAI CẦN TIẾN HÀNH KHAI BÁO VẬN CHUYỂN?

Theo quy định tại Điều 33, thông tư 22-2014-TT-BTC thì những trường hợp sau đây cần khai báo vận chuyển:

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phép chuyển cửa khẩu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP;
 • Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến kho ngoại quan/CFS/kho bảo thuế/các khu phi thuế quan và ngược lại;
 • Hàng hóa vận chuyển giữa các khu phi thuế quan;
 • Hàng hóa vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan này đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Hãy liên hệ với Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật để thảo luận về yêu cầu và nhận được tư vấn chi tiết về quy trình thanh lý hải quan nhập khẩu và sử dụng các dịch vụ khác mà công ty cung cấp. Công ty sẽ hỗ trợ bạn với dịch vụ nhanh chóng, an toàn và với giá cả cạnh tranh. Bạn có thể liên hệ với công ty theo thông tin sau:

  • Tên công ty: Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật
  • Địa chỉ: Đường 955, Kp Song Vĩnh, P Tân Phước, Tx Phú Mỹ, BR-VT
  • Số điện thoại: 0909505272 – 0928468118 – 0966246116
  • Email: minhnhat.caimep@gmail.com
  • Website: minhnhatcaimep.com

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi qua số điện thoại hoặc gửi email để trao đổi thông tin chi tiết về các dịch vụ xuất nhập khẩu, thanh lý hàng hóa và các yêu cầu của bạn. Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật sẽ hỗ trợ bạn 24/7 và cung cấp thông tin cần thiết.