Bổ sung quy hoạch cầu cảng liền bờ 5.000 DWT vào bến cảng Vard Vũng Tàu

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch cầu cảng liền bờ 5.000DWT vào bến cảng Vard Vũng Tàu.


Phù hợp kết quả nghiên cứu quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển

Trước đó, Bộ GTVT nhận được văn bản của Công ty TNHH Vard Vũng Tàu đề nghị chấp thuận cập nhật và bổ sung quy hoạch Bến cảng nhà máy đóng tàu Vard Vũng Tàu tại Khu công nghiệp Long Xuyên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bộ GTVT lưu ý chỉ công bố đưa vào sử dụng cầu cảng liền bờ sau khi doanh nghiệp hoàn thành phương án đảm bảo an toàn hàng hải và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo an toàn.

Theo Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN báo cáo đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để nghiên cứu đề xuất của Công ty TNHH Vard Vũng Tàu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, Bến cảng nhà máy đóng tàu Vard Vũng Tàu bổ sung quy hoạch 100m dài cầu cảng (cầu cảng liền bờ) như nội dung đề xuất của Công ty TNHH Vard Vũng Tàu.

Đề xuất của doanh nghiệp không thay đổi về chức năng bến cảng, có quy mô bến cảng phù hợp với kết quả nghiên cứu Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc doanh nghiệp đề xuất bổ sung quy hoạch 100m cầu cảng không gây ảnh hưởng đến các bến cảng thương mại tại khu vực cảng biển Vũng Tàu.

“Nhằm tạo điều kiện cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch một cầu cảng liền bờ 5.000 DWT – Bến cảng Vard Vũng Tàu vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, lãnh đạo Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu các thông số kỹ thuật chi tiết được Cục Hàng hải VN xem xét thỏa thuận cụ thể đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan.

Chỉ công bố khai thác cầu cảng liền bờ sau khi hoàn thành phương án đảm bảo an toàn

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải VN hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng biển, quy hoạch sử dụng đất mặt nước tại địa phương, các quy hoạch chuyên ngành liên quan và quy hoạch chung của khu vực.

Đồng thời, đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và các quy định liên quan của pháp luật, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Vard Vũng Tàu có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định tại Nghị định số 58/2017 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, cùng các quy định về quản lý hoạt động hàng hải, quản lý đầu tư xây dựng và các quy định liên quan của pháp luật.

Chủ đầu tư căn cứ điều kiện luồng tàu chính, luồng nhánh vào và khu nước trước bến, điều kiện hành hải tại khu vực, phương án bảo đảm an toàn hàng hải để cân nhắc quy mô, thời điểm đầu tư, cỡ tàu khai thác.

Chủ đầu tư cũng tự huy động nguồn vốn để nạo vét ban đầu và nạo vét duy tu khu nước, vũng quay tàu; khai thác đúng công năng bến cảng. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, khai thác bến cảng.

Cục Hàng hải VN có trách nhiệm nghiên cứu, cập nhật thông tin Bến cảng nhà máy đóng tàu Vard Vũng Tàu vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng thỏa thuận các nội dung cụ thể phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng biển và quy hoạch chung của khu vực.

Đáng chú ý, Bộ GTVT nêu rõ chỉ công bố đưa vào sử dụng cầu cảng liền bờ sau khi doanh nghiệp hoàn thành phương án đảm bảo an toàn hàng hải và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tuyệt đối an toàn, không gây ảnh hưởng tới các tàu và các công trình cầu cảng lân cận.

Tăng cường giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại khu vực, cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Theo baogiaothong


Hãy liên hệ với Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật để thảo luận về yêu cầu và nhận được tư vấn chi tiết về quy trình thanh lý hải quan nhập khẩu và sử dụng các dịch vụ khác mà công ty cung cấp. Công ty sẽ hỗ trợ bạn với dịch vụ nhanh chóng, an toàn và với giá cả cạnh tranh. Bạn có thể liên hệ với công ty theo thông tin sau:

    • Tên công ty: Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật
    • Địa chỉ: Đường 955, Kp Song Vĩnh, P Tân Phước, Tx Phú Mỹ, BR-VT
    • Số điện thoại: 0909505272 – 0928468118 – 0966246116
    • Email: minhnhat.caimep@gmail.com
    • Website: minhnhatcaimep.com

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi qua số điện thoại hoặc gửi email để trao đổi thông tin chi tiết về các dịch vụ xuất nhập khẩu, thanh lý hàng hóa và các yêu cầu của bạn. Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật sẽ hỗ trợ bạn 24/7 và cung cấp thông tin cần thiết.