Thẻ: Mã địa điểm chờ thông quan dự kiến

Mã địa điểm chờ thông quan dự kiến là gì?

Tất cả quan trọng, mã địa điểm lưu kho đóng vai trò quan trọng trong tờ khai hải quan cho hàng hóa. Đôi khi, giữa nhiều thông tin cần khai trên tờ khai, việc nhầm lẫn hoặc bỏ sót thông tin này là điều dễ xảy ra. Trong bài viết này, Minh Nhật Cái Mép…