Mã cảng Cái Mép / Mã chi cục Hải Quan cửa khẩu Cái Mép – 51CI

Mã chi cục Hải Quan Cái Mép. Mã cảng cụm Cái Mép. Mã cảng chi cục Hải Quan CK cụm cảng Cái
Mép – 51CI – Mã điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến / Mã điểm đích cho vận chuyển bảo thuế
tại các cảng thuộc sự quản lý của Chi cục HQ CK cảng Cái Mép – 51CI.


Mã cảng Cái Mép / Mã chi cục Hải Quan cửa khẩu cụm cảng Cái Mép – 51CI

51CIOZZ – DIEM LUU HH XK 51CI – Địa điểm tập kết hàng XK Cái Mép.
51CIS01 – CANG QT CAI MEP CMIT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
51CIS02 – TAN CANG – CAI MEP (TCCT) – Cty CP Tân Cảng-Cái Mép.
51CIS03 – CANG QT TAN CANG-CM – Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT).
51CIS09 – CANG CONTAINER QTE (TCOT- Cảng ODA) – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT).
51CIS10 – CANG QTE SP-SSA – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).
51CISCI – CCHQCK CANG CAI MEP – Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý.
51CIS20 – GEMALINK – Cảng Quốc tế Gemalink.

Mã địa điểm tại các cảng thuộc sự quản lý của Chi cục HQ CK cảng Cái Mép - 51CI.

Mã địa điểm tại các cảng thuộc sự quản lý của Chi cục HQ CK cảng Cái Mép – 51CI.

Mã điểm xếp dỡ hàng tại các cảng thuộc Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý
VNCMT – Cảng quốc tế Cái Mép (Cảng CMIT).
VNTCC – Cảng CÁI MÉP – TCCT (Vũng Tàu).
VNTCI – Cảng CÁI MÉP – TCIT (Vũng Tàu).
VNTTT – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT). Trước đây là Cảng Container quốc tế Cái Mép
(ODA) mã VNCOP.
VNSPT – Cảng Quốc tế SP-SSA (Cảng SSIT).
VNGTL – Cảng GEMALINK
Bản đồ chỉ đường đi và vị trí các cảng container – cảng hàng Xá / rời tại khu
vực Cái mép – Thị vải.

Bản đồ vị trí các cảng tại khu vực Cái mép - Thị vải.

Bản đồ vị trí các cảng tại khu vực Cái mép – Thị vải.


Hãy liên hệ với Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật để thảo luận về yêu cầu và nhận được tư vấn chi tiết về quy trình thanh lý hải quan nhập khẩu và sử dụng các dịch vụ khác mà công ty cung cấp. Công ty sẽ hỗ trợ bạn với dịch vụ nhanh chóng, an toàn và với giá cả cạnh tranh. Bạn có thể liên hệ với công ty theo thông tin sau:

  • Tên công ty: Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật
  • Địa chỉ: Đường 955, Kp Song Vĩnh, P Tân Phước, Tx Phú Mỹ, BR-VT
  • Số điện thoại: 0909505272 – 0928468118 – 0966246116
  • Email: minhnhat.caimep@gmail.com
  • Website: minhnhatcaimep.com

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi qua số điện thoại hoặc gửi email để trao đổi thông tin chi tiết về các dịch vụ xuất nhập khẩu, thanh lý hàng hóa và các yêu cầu của bạn. Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật sẽ hỗ trợ bạn 24/7 và cung cấp thông tin cần thiết.