Thẻ: Cần giờ

Cảng Cần Giờ dài 7km sẽ là đê chắn sóng bảo vệ rừng Cần Giờ

TPHCM – Với cầu cảng chính dài 7km, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được TPHCM đánh giá khi xây dựng sẽ đóng vai trò như “đê chắn sóng” bảo vệ đảo Thạnh An, Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và khu vực phía trong dưới tác động của xâm thực…

Cảng Cần Giờ có thành ‘voi trắng’?

Cảng Cần Giờ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để không biến thành “con voi trắng”. Nhưng để tránh bẫy về ưu đãi đầu tư, hay thậm chí khả năng bến cảng này biến những dự án khác thành “voi trắng”, chúng ta sẽ cần nghiên cứu thêm về khu vực thương mại tự…