Thẻ: chuỗi cung ứng

Chi phí logistics ở Việt Nam cao thế nào?

Chi phí logistics trong nước đang chiếm tỷ lệ khá lớn trong cấu thành giá hàng hóa. Điều này đã khiến doanh nghiệp xuất khẩu Việt bị bào mòn lợi nhuận, mất lợi thế cạnh tranh so với doanh nghiệp các nước trong khu vực. Cước vận tải tuyến Bắc – Nam còn cao hơn…

Định hình Chuỗi Cung ứng sau đại dịch: Một phân tích toàn diện

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến các chuỗi cung ứng hàng hóa.  (nenlogistix.com) Đại dịch COVID-19 đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa đối với chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Bài viết này sẽ đi sâu vào một báo cáo mới được công bố gần đây của…