Hàng Việt Nam đi khắp thế giới, các doanh nghiệp bán gì mà thu được 123,64 tỷ USD trong 4 tháng?

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.