Sắp hoàn thành gói thầu đầu tiên Dự án nạo vét luồng Cái Mép – Thị Vải