HƯỚNG DẪN KHAI BÁO TKHQ HÀNG NHẬP KHẨU ÁP THUẾ GTGT 8% TỪ 01/02/2022

Chọn đúng mã VB195 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%.
Mã VB195 không áp dụng cho các trường hợp: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 5% (theo quy định tại Luật thuế GTGT) và 10% (theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP).
Anh chị nhập dữ liệu truyền Tờ khai Hải quan Hàng hóa Nhập khẩu lưu ý áp thuế GTGT 10% cho TOÀN BỘ các mã số HS code thuộc các chương: 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 93.
Hãy kiểm tra thiệt kỹ các HS code thuộc chương 27, 54, 55, 81, 82, 84, 85, 90, 95 trước khi áp thuế VAT hàng NK 8% hoặc 10%.
Việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB195 chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00′ ngày 01/02/2022 (tương ứng với chỉ tiêu thống tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).
Trường hợp từ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00 ngày 01/02/2022 (có chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan nhỏ hơn 0h00″ ngày Nghị định có hiệu lực), không được áp dụng suất thuế GTGT 8% (khai báo mã VB195).
Lưu ý: nhớ cập nhật phần mềm khai báo hải quan điện tử để khai thuế Giá trị Gia tăng hàng NK được áp VAT 8% áp dụng từ 0h ngày 01/02/2022.

Căn cứ pháp lý:
– Công văn số 370 /TCHQ-TXNK ngày 28/01/2022 V/v thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (hướng dẫn người khai hải quan chọn mã VB195 để khai báo thuế suất GTGT 8%).
– Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022.
Lưu ý một số nội dung khi áp dụng thuế GTGT 8% dành cho hàng hóa nhập khẩu:
Về chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.
– Việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoảng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại tiết a, điểm 1,1, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15.
– Các mặt hàng nhập khẩu KHÔNG được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại:
+ Phụ lục I – Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%.
+ Phụ lục II – Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%.
+ Phụ lục III – Danh mục hàng hóa, dịch vụ Công nghệ thông tin không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%.
13 ngành kinh tế sau sẽ không được áp dụng giảm thuế Giá trị gia tăng 8% (chi tiết theo phụ lục I, II, III đính kèm nghị định số 15/2022/NĐ-CP:
1. Viễn thông (Phụ lục I).
2. Hoạt động tài chính (Phụ lục I)
3. Ngân hàng (Phụ lục I)
4. Chứng khoán (Phụ lục I)
5. Bảo hiểm (Phụ lục I)
6. Kinh doanh bất động sản (Phụ lục I)
7. Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (Phụ lục I)
8. Sản phẩm khai khoáng (Không kể than) (Phụ lục I)
9. Than cốc (Phụ lục I)
10. Dầu mỏ tinh chế (Phụ lục I)
11. Hóa chất và sản phẩm hóa chất (Phụ lục I)
12. Sản phẩm và hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (Phụ lục II)
13. Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin (Phụ lục III)
Về Danh mục hàng hóa nhập khẩu KHÔNG được giảm 2% thuế GTGT.
– Đối với mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A (Hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và cột (4) Phần B (Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin) Phụ lục III: Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT trong Chương 02 chữ số, nhóm 04 chữ sổ hoặc 0ỗ chữ số bao gồm tất cả các mã hàng 08 chữ số trong chương, nhóm đó.
– Các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu.


Hãy liên hệ với Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật để thảo luận về yêu cầu và nhận được tư vấn về cách khai báo tờ khai hải quan hoặc sử dụng các dịch vụ khác mà công ty cung cấp. Công ty sẽ hỗ trợ bạn với dịch vụ nhanh chóng, an toàn và với giá cả cạnh tranh. Bạn có thể liên hệ với công ty theo thông tin sau:

    • Tên công ty: Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật
    • Địa chỉ: Đường 955, Kp Song Vĩnh, P Tân Phước, Tx Phú Mỹ, BR-VT
    • Số điện thoại: 0909505272 – 0928468118 – 0966246116
    • Email: caimep@gmail.com
    • Website: minhnhatcaimep.com

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi qua số điện thoại hoặc gửi email để trao đổi thông tin chi tiết về các dịch vụ xuất nhập khẩu, thanh lý hàng hóa và các yêu cầu của bạn. Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật sẽ hỗ trợ bạn 24/7 và cung cấp thông tin cần thiết.