Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước 11 tháng 2023

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 11 ước đạt 60,88 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.