TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN Ở VIỆT NAM

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam là một phần quan trọng của nền kinh tế và đóng góp lớn vào sự phát triển và thúc đẩy thương mại quốc tế của quốc gia này. Với sự đa dạng trong các loại hàng hóa và thị trường đối tác, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa nổi bật trên thế giới.


Khái niệm về hoạt động xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế.
+ Xuất khẩu, đó là hoạt động bán những sản phẩm sản xuất trong nước ra nước ngoài nhằm thu ngoại tệ, tăng tích luỹ cho ngân sách Nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống cho nhân dân.
+ Nhập khẩu, đó là hoạt động mua những sản phẩm của nước ngoài về trong nước, nhằm làm đa dạng hóa sản phẩm của thị trường nội địa, làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trong và ngoài nước.

Vai trò và nhiệm vụ của xuất nhập khẩu

Hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển của bất kỳ một quốc gia nào. Hoạt động xuất nhập khẩu mang lại nguồn tài chính rất lớn cho đất nước.
+ Có khả năng phát huy được lợi thế so sánh, sử dụng tối đa và hiệu quả các nguồn lực có điều kiện trao đổi kinh nghiệm cũng như tiếp cận được với các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới.
+ Tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động
+ Tăng thu ngoại tệ tạo nguồn vốn cho đất nước, tăng dự trữ ngoại tệ cho ngân sách Nhà nước. Qua đó tăng khả năng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị tiên tiến thay thế dần cho những thiết bị lạc hậu còn đang sử dụng, để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Pháp luật hải quan là gì?

– Hải quan là một ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Pháp luật hải quan là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về hải quan và các quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động hải quan.

Đối tượng áp dụng:

– Tổ chức, các nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải.

– Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

– Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý về hải quan.

Quản lý về hải quan:

– Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ban hành Luật Hải quan

– Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Hải quan

– Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định và các văn bản khác hướng dẫn thủ tục hải quan.

– Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính quản lý Nhà nước về Hải quan.

– Tổng cục Hải quan sẽ phân chia ra các Cục Hải quan TW và Cục Hải quan địa phương (tỉnh, liên tỉnh)

– Cục Hải quan địa phương sẽ có các Chi cục. Doanh nghiệp sẽ mở tờ khai tại Chi cục hoặc Đội thuộc Chi cục.


Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Minh Nhật

  • Địa chỉ: Đường 955, Kp Song Vĩnh, P Tân Phước, Tx Phú Mỹ, BR-VT
  • Số điện thoại: 0909505272 – 0928468118 – 0966246116
  • Email: caimep@gmail.com
  • Website: minhnhatcaimep.com

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi qua số điện thoại hoặc gửi email để trao đổi thông tin chi tiết về các dịch vụ xuất nhập khẩu, thanh lý hàng hóa và các yêu cầu của bạn. Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật sẽ hỗ trợ bạn 24/7 và cung cấp thông tin cần thiết.