Thông tin thị trường giấy, bao bì giấy Việt Nam và thế giới năm 2023 và triển vọng

ĐỂ XEM CHI TIẾT VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU

Chính phủ các nước đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm thúc đẩy sản xuất các loại giấy, bao bì giấy thân thiện với môi trường trong suốt quá trình sản xuất, sử dụng và tái chế. Xu thế chủ đạo này tác động mạnh mẽ đến thị trường giấy, bao bì giấy Việt Nam và thế giới.

Báo cáo nghiên cứu thị trường này cung cấp số liệu và phân tích, dự báo về các nội dung chính sau đây:
+ Quy mô, đặc điểm và các xu hướng chính của thị trường giấy, bao bì giấy toàn cầu;
+ Phân tích thị trường giấy và sản phẩm từ giấy Việt Nam: Năng lực cung ứng, nhu cầu tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp; Các động lực chính của thị trường và phân khúc tiềm năng;
+ Phân tích tình hình xuất, nhập khẩu và biến động giá giấy;
+ Dự báo các thách thức và khuyến nghị đối với doanh nghiệp giấy.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
1 Quy mô, đặc điểm và xu hướng thị trường giấy, bao bì giấy thế giới
1.1. Quy mô và đặc điểm thị trường
1.2. Các xu hướng chính
2 Thị trường giấy và bao bì giấy Việt Nam: Đặc điểm, các động lực chính và phân khúc chính
2.1. Năng lực cung ứng, nhu cầu tiêu thụ
2.2. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và các dự án tiêu biểu
2.3. Dự báo tốc độ tăng trưởng và các động lực chính
3 Tình hình xuất, nhập khẩu và biến động giá giấy
3.1. Xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy
3.2. Nhập khẩu giấy phục vụ sản xuất sản phẩm giấy
4 Dự báo các thách thức và khuyến nghị
5 Cơ hội giao thương

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại điện của Việt Nam giai đoạn 2016-2022
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của giấy và sản phẩm từ giấy trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2019-2022
Biểu đồ 3: Nhập khẩu giấy các loại và các sản phẩm từ giấy vào Việt Nam giai đoạn 2019-2022
Biểu đồ 4: Biến động lượng và giá nhập khẩu trung bình giấy các loại hàng năm, giai đoạn 2019-2022

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Trị giá xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam giai đoạn 2019-2022
Bảng 2: Xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy của Việt Nam theo thị trường đối tác trong năm 2022 (trị giá, tăng giảm và tỷ trọng)
Bảng 3: Thống kê xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy theo các FTA đa phương mà Việt Nam là thành viên (RCEP, AFTA, CPTPP, EVFTA)
Bảng 4: Trị giá nhập khẩu giấy các loại và sản phẩm từ giấy trong 5 tháng đầu năm 2023 so cùng kỳ năm trước
Bảng 5: Tham khảo mức giá nhập khẩu trung bình một số loại giấy chính, theo thị trường và theo chủng loại
Bảng 6: Định mức tiêu thụ năng lượng (SEC) trong ngành giấy Việt Nam giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025

DANH MỤC HỘP
Hộp 1: Nhu cầu yếu khiến dự trữ tăng cao đáng lo ngại
Hộp 2: Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp trong cải tiến bao bì giấy theo hướng thân thiện với môi trường, giảm áp lực xử lý phế thải
Hộp 3: Tham khảo kinh nghiệm về chiến lược nhiên liệu phù hợp cho các doanh nghiệp giấy

ĐỂ XEM CHI TIẾT VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU