Ngành hàng 52 tỷ USD của Việt Nam đã lên top 2 thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc

Trong năm 2023, mặt hàng này đã thu về hơn 52,3 tỷ USD. Quốc tế đánh giá Việt Nam đã thu hút nhiều nhà sản xuất nước ngoài và không ngừng gia tăng thị phần xuất khẩu trong những năm qua.