Thẻ: ngành đóng tàu

Vì sao ngành đóng tàu Trung Quốc dẫn đầu thế giới?

Theo dự doán của các nhà phân tích, Trung Quốc sẽ giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường đóng tàu toàn cầu trong thời gian tới. Dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2023, sản lượng đóng tàu của Trung…