Thẻ: kho ngoại quan

Thời gian lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan là bao lâu, những loại hàng nào được phép và không được phép lưu giữ ?

Những loại hàng hóa được phép lưu giữ trong kho ngoại quan? Theo khoản 1 đến khoản 3 Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định về hàng hóa được gửi kho ngoại quan như sau: Hàng hóa gửi kho ngoại quan Hàng hóa từ Việt Nam đã xuất khẩu: Hàng hóa từ Việt Nam đã hoàn tất…