Thời gian lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan là bao lâu, những loại hàng nào được phép và không được phép lưu giữ ?

Những loại hàng hóa được phép lưu giữ trong kho ngoại quan?

Theo khoản 1 đến khoản 3 Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định về hàng hóa được gửi kho ngoại quan như sau:

Hàng hóa gửi kho ngoại quan

 1. Hàng hóa từ Việt Nam đã xuất khẩu:
  • Hàng hóa từ Việt Nam đã hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu sẽ được chuyển đến kho ngoại quan.
  • Hàng hóa từ nước ngoài đang chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba cũng được phép thuê kho ngoại quan để lưu giữ.
 2. Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gồm:

a) Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam: Đây là các hàng hóa mà chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng để bán cho một doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam.

b) Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba: Đây là các hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng đang chờ để đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang một nước khác thay vì tiêu thụ trong nước.

c) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba: Đây là các hàng hóa từ nước ngoài được nhập khẩu vào Việt Nam nhưng sau đó sẽ tiếp tục xuất khẩu sang một nước thứ ba.

     3. Hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan bao gồm:

a) Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu: Đây là các hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đã hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu và đang chờ để được xuất khẩu ra nước ngoài.

b) Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất: Đây là các hàng hóa từ kho nội địa đã được tạm nhập vào kho ngoại quan, nhưng sau một khoảng thời gian quy định, hàng hóa này phải được xuất khẩu ra nước ngoài hoặc tái xuất khẩu từ kho ngoại quan.

Những quy định này giúp quản lý và kiểm soát việc nhập, xuất hàng hóa và sử dụng kho ngoại quan một cách hợp lý và hiệu quả.

Những loại hàng hóa nào không được gửi vào kho ngoại quan?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định về hàng hóa không được gửi kho ngoại quan như sau:

Hàng hóa không được gửi vào kho ngoại quan:

a) Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam: Đây là những hàng hóa có nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ của Việt Nam, nhưng thực chất không phải là hàng hóa của Việt Nam mà có thể là hàng giả mạo hoặc không đúng xuất xứ. Những loại hàng này không được chấp nhận để gửi vào kho ngoại quan.

b) Hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường: Đây là các hàng hóa có khả năng gây hại cho sức khỏe của con người hoặc gây ô nhiễm môi trường khi tiếp xúc hoặc sử dụng. Vì lý do an toàn và bảo vệ môi trường, những loại hàng hóa này không được phép gửi vào kho ngoại quan.

c) Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép: Đây là những hàng hóa bị cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng xuất nhập khẩu tại thời điểm hiện tại, trừ khi có quyết định từ Thủ tướng Chính phủ cho phép đặc biệt. Những loại hàng này không được phép gửi vào kho ngoại quan.

Ngoài những loại hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c của Khoản 4 Điều này, trong trường hợp có tình hình xuất khẩu và nhập khẩu thay đổi trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ có thể quyết định về việc xác định Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi vào kho ngoại quan. Điều này nhằm đảm bảo sự linh hoạt và phù hợp trong việc quản lý và điều chỉnh việc sử dụng kho ngoại quan theo tình hình thực tế của nền kinh tế và thương mại quốc tế.

Thời gian lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan là bao lâu?

Căn cứ khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan 2014 quy định về hàng hóa gửi tại kho ngoại quan như sau:

Thời gian hàng hóa gửi kho ngoại quan:

  • Hàng hóa được gửi vào kho ngoại quan sẽ được lưu giữ trong thời gian không quá 12 tháng, tính từ ngày được gửi vào kho. Đây là thời gian tối đa mà hàng hóa có thể được lưu trữ trong kho ngoại quan mà không cần gia hạn.
  • Tuy nhiên, nếu có lý do chính đáng, hàng hóa có thể được gia hạn lưu giữ thêm một lần duy nhất, nhưng không vượt quá 12 tháng nữa. Việc gia hạn này được quyết định bởi Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan. Lý do chính đáng có thể là do các yếu tố như vấn đề vận chuyển, thủ tục hải quan, hoặc các yếu tố khách quan khác gây trì hoãn trong việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa.

Quy định này nhằm đảm bảo sự hiệu quả và linh hoạt trong việc sử dụng kho ngoại quan, đồng thời hạn chế tình trạng hàng hóa bị chôn vùi lâu dài trong kho, giúp tăng cường quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, và thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế.


Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Minh Nhật

 • Địa chỉ: Đường 955, Kp Song Vĩnh, P Tân Phước, Tx Phú Mỹ, BR-VT
 • Số điện thoại: 0909505272 – 0928468118 – 0966246116
 • Email: caimep@gmail.com
 • Website: minhnhatcaimep.com

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi qua số điện thoại hoặc gửi email để trao đổi thông tin chi tiết về các dịch vụ xuất nhập khẩu, thanh lý hàng hóa và các yêu cầu của bạn. Công ty TNHH giao nhận thương mại Minh Nhật sẽ hỗ trợ bạn 24/7 và cung cấp thông tin cần thiết.