Hàng công nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường RCEP tăng 23%

Thị trường RCEP đã nhập khẩu lượng máy móc thiết bị từ Việt Nam trị giá trên 13 tỷ USD, chiếm 28,55% tỷ trọng xuất khẩu của nhóm hàng.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị của cả nước năm 2022 ước đạt 45,75 tỷ USD, tăng 19,4% so với năm 2021; chiếm tỷ trọng 12,32% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Trong đó, giá trị xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp FDI đạt 42,55 tỷ USD, tăng 19,38%, chiếm 93% kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu sang khu vực thị trường RCEP đạt 13 tỷ USD, tăng 23% so với 2021 chiếm tỷ trọng hơn 28%. Tiếp đến là khối CPTPP đạt 6,14 tỷ USD, tăng 21%, khối thị trường thuộc EVFTA với 27 nước thành viên EU đạt 5,63 tỷ USD, tăng 38,5%, chiếm tỷ trọng 12%.

Về chủng loại, thống kê cho thấy, nhóm máy móc, thiết bị điện và điện tử được xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2022, chiếm tỷ trọng tới hơn 73,24% tổng kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị của cả nước. Dẫn đầu là chủng loại thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến (HS 8517) với tổng kim ngạch đạt 20,76 tỷ USD, tăng 39,41% so với năm 2021.

Tiếp đến là các chủng loại: Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh (HS 8504) đạt hơn 4,08 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 8,93%; ắc quy điện (HS 8507) đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 4,58%; động cơ điện và máy phát điện (HS 8501) đạt 1,79 tỷ USD, chiếm 3,92%…

Các sản phẩm máy móc thiết bị đạt sản lượng cao trong năm 2022 là: Động cơ điện một chiều khác và máy phát điện một chiều đạt 390,56 triệu chiếc; động cơ điện một chiều có công suất ≤ 37.5 W đạt 373,76 triệu chiếc; máy khâu loại dùng cho gia đình đạt 4,35 triệu cái; máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu đạt hơn 1,95 triệu cái… được sản xuất chủ yếu tại các tỉnh thành: Đồng Nai, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội…

4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng được ghi nhận sụt giảm theo đà đi xuống của thương mại toàn cầu, ước đạt 13 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo Công Thương