Diễn biến mới ở dự án BOT Quốc lộ 51 qua Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục xử lý kiến nghị của nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng BOT Quốc lộ 51.