Thẻ: THIẾU ĐIỆN LIÊN TIẾP

Thiếu điện?, vấn đề cấp bách của chuỗi cung ứng điện năng

Trước tình hình thiếu điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. 2023-06-08 Vì sao thiếu điện? Nhiều nơi, cả thành thị và nông thôn, cả sinh hoạt và…