Thẻ: PHÍ CIC

PHÍ CIC – CÂN BẰNG CONTAINER – AI LÀ NGƯỜI CHỊU PHÍ

Phí CIC là gì? Phí Cân Bằng Container, còn được gọi là phí CIC (Container Imbalance Charge), là một khoản phụ phí biển (local charges) mà các hãng tàu áp đặt. Mục đích của phí này là để bù đắp cho việc vận chuyển các container trống từ những nơi có sự thặng dư đến…