Thẻ: CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH LOGISTICS 2023

XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH LOGISTICS 2023

Ngành logistics đóng vai trò cực kỳ quan trọng và là nền tảng cho hoạt động giao thương và thương mại hàng hóa. Hiện nay, ngành này đang chứng kiến một quá trình chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu và thích ứng với…