Ra mắt truyện tranh kỹ thuật số Container Jack

 

Công ty luật Úc Cusack & Co đã tạo ra một cuốn truyện tranh kỹ thuật số có tên Container Jack.

 

Alison Cusack, luật sư chính của công ty luật hàng hải có trụ sở tại Melbourne, nói với Splash nguồn gốc của ấn phẩm mới có từ năm 2021 và sự cố nổi tiếng của tàu container Ever Given, đã chặn Kênh đào Suez trong sáu ngày, đẩy mạnh việc vận chuyển hàng hóa ra công chúng lương tâm trong một thời gian ngắn. 

Cusack nói: “Tôi muốn có một cách để khiến công chúng hào hứng trở lại với việc vận chuyển, theo một cách vui vẻ và nhiều thông tin, nhưng cũng mang lại điều gì đó cho ngành mà tôi vô cùng yêu thích, và do đó, Jack Container đã ra đời,” Cusack nói.

Cuốn truyện tranh đề cập đến năm sự cố vận chuyển phổ biến, với các trang giải thích cho mỗi sự cố cung cấp thông tin tổng quan về loại sự cố, cũng như thể hiện sự tôn vinh đối với Ever Given, một con tàu đã tạo ra nhiều meme hàng hải hơn bất kỳ con tàu nào khác.

“Container Jack đủ khái quát và cung cấp đủ thông tin để bất kỳ ai cũng có thể đọc và hy vọng là sẽ thích nó, nhưng tôi cũng đã cấu trúc nó theo cách mà những người trong ngành có thể phát hiện ra những câu chuyện cười mà chúng tôi đã rải ra Cusack nói.

Người đọc có thể truy cập toàn bộ truyện tranh bằng cách nhấp vào đây .