Những lưu ý khi khai báo hải quan tại Tân Cảng – Cái Mép

Thực hiện khai báo hải quan tại Cái Mép cần lưu ý những vấn đề sau:

a) Về Hải Quan

 • Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép là khu vực cảng Tân Cảng – Cái Mép quản lý. Nên khi khai báo hải quan có thể được nghe đến với những cái tên khác nhau như:
 • Khai báo hải quan tại cảng Interflour Cái Mép
 • Khai báo hải quan tại cảng Tân Cảng Cái Mép Container Terminal (TCCT)
 • Khai báo hải quan tại cảng Cái Mép  (TCIT)
 • Khai báo hải quan tại cảng PV GAS
 • Khai báo hải quan tại cảng Vũng Tàu PETRO VTP
 • Khai báo hải quan tại cảng xăng dầu PETEC
 • Khai báo hải quan tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)
 • Khai báo hải quan tại cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vảis
 • Khai báo hải quan tại cảng Quốc tế SP – SSA (SSIT)

b) Các địa điểm xếp dỡ hàng hóa

   Mã địa điểm xếp dỡ hàng tại các cảng thuộc Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý:

 • VNCMT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT).
 • VNTCC – Cảng CÁI MÉP – TCCT (Vũng Tàu).
 • VNTCI – Cảng CÁI MÉP- TCIT (Vũng Tàu).
 • VNTTT – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT).
 • VNSPT – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)

c) Mã địa điểm lưu kho

 • 51CIOZZ – DIEM LUU HH XK 51CI – Địa điểm tập kết hàng XK Cái Mép.
 • 51CIS01 – CANG QT CAI MEP CMIT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
 • 51CIS02 – TAN CANG – CAI MEP (TCCT) – Cty CP Tân Cảng-Cái Mép.
 • 51CIS03 – CANG QT TAN CANG-CM – Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT).
 • 51CIS09 – CANG CONTAINER QTE (TCOT-ODA) – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT).
 • 51CIS10 – CANG QTE SP-SSA – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).
 • 51CISCI – CCHQCK CANG CAI MEP – Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý

Liên hệ:

Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Minh Nhật
Trụ sở: Đường 965, Khu Phố Song Vĩnh, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.