Thẻ: Gemalink

Gemalink đón thêm tuyến dịch vụ mới từ Evergreen

Tàu Tampa Triumph với chiều dài  366m, trọng tải 14.770 TEU vừa cập cảng Gemalink thành công để xếp dỡ hàng hóa kết nối trực tiếp thị trường Việt Nam với nước Mỹ. Tàu Tampa Triumph với chiều dài 366m, trọng tải 14.770 TEU vừa cập Cảng Gemalink. Đây là tuyến dịch vụ mới  kết…