‘Vật liệu tỷ đô’ của Việt Nam được Úc mua mạnh tay với giá rẻ kỷ lục: xuất khẩu tăng gần 300%, các nước châu Á là những tay buôn lớn nhất

Việt Nam sở hữu sản lượng 100 triệu tấn/năm, đứng thứ 3 thế giới mặt hàng này.