Thẻ: thông số container

Thông số kỹ thuật các loại container

Các kích thước hiển thị bên dưới chỉ mang tính tham khảo vì các thùng chứa riêng lẻ của các hãng tàu khác nhau có thể thay đổi đôi chút. Vui lòng luôn tham khảo cửa container bên phải để biết thông số kỹ thuật chính xác. Để đảm bảo trật tự tốt, các hãng tàu…