Thẻ: THIẾU ĐIỆN

Thiếu điện?, vấn đề cấp bách của chuỗi cung ứng điện năng

Trước tình hình thiếu điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. 2023-06-08 Vì sao thiếu điện? Nhiều nơi, cả thành thị và nông thôn, cả sinh hoạt và…