Thẻ: Debit note

Debit note là gì? So sánh Debit note và credit note

Debit note là gì? Theo tiếng Anh, debit là món nợ, khoản nợ còn note là phiếu, giấy. Do đó, debit note có nghĩa là giấy báo nợ, giấy ghi nợ. Mẫu debit note thường dùng Debit note thường được sử dụng trong giao dịch giữa hai doanh nghiệp, cụ thể như: Khi bên bán…