Thẻ: cao tốc Vũng Tàu

Cao tốc sẽ nối Vũng Tàu như thế nào?

Khi cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hoàn thành sẽ được kết nối với Vũng Tàu bằng một tuyến đường nối có tổng mức đầu tư hơn 13.900 tỷ đồng. Tuyến đường này vừa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, với 3 dự án thành phần. Chạy thẳng về Vũng Tàu bằng tuyến…